Metus proizvodnja, trgovina, usluge, obrada metala
i strojobravarski poslovi d.o.o.